Referat bestyrelsesmøde D. 11.01.24

Deltagere: Pernille, Cian, Ege, Johanne, Lotte

Afbud: Ulrike, Pia, Erling

 

  1. Punkter på generalforsamlingen
    1. gennemgang af dagsorden til generalforsamling
  2. Kantinen er booket
  3. Forplejning: der er stemning for smørrebrød fra spar. Lotte bestiller forplejning 2,5stk pr mand + drikkevarer.
  4. snak om at det ville være rigtig godt med nogle udvalg til forskellige aktiviteter i løbet af året.

Nyheder

Sponsorer