Dagsorden bestyrelsesmøde d. 22.02.24

Deltagere: Erling, Ege, AnneKristine, Kirsten, Lotte, Ulrike, Johanne

Afbud:

1. Fordeling af opgaver i bestyrelsen

a. Forslag: Erling står som formand, men agerer menigt medlem til videre. Lotte fortsætter med formandsmailenog holder overblik over indkaldelse til møder osv. AK vil gå ind i instagram, facebook og lidt om klubmodul. Johanne fortsætter som sekretær og Ege sin kassererpost.

2. Gennemgang af referat

a. Ok.

3. Kredsgeneralforsamling

a. AK og Kurt har været til Kredsgeneralforsamling.

b. AK blev valgt som revisorsuppleant

c. Dommerudvalget har tilbudt at de gerne vil komme ud i klubben til en uofficiel prøve konkurrence.

4. Informationsmail til medlemmer

a. Snak om indhold af infomail.

5. Automatisk velkomstmail til nye

a. Udkast gennemses og tilpasses.

6. Strategier for at få udvalg op at køre

a. Aktivitetsudvalg

b. Sponsorudvalg

c. forplejningsudvalg

d. Konkurrenceudvalg

e. Festudvalg

f. Pladsudvalg

i. Prioritet af udvalg:

1. aktivitetsudvalg

2. festudvalg

3. pladsudvalg

4. sponsorudvalg

5. forplejningsudvalg

Drøftes på trænerbestyrelsesmøde.

7. Træner/bestyrelsesmøde d. 05.03.2024

a. Dagsorden lavet

8. Send mail til kredsen og landsforeningen – ny bestyrelse, vedtægtsændringer.

9. Jenny Avanter – sommerferie undervisning.

10. Evt.

 

Nyheder

Sponsorer