Dagsorden instruktør- bestyrelsesmøde d. 05.03.24

Kathale 36, 6200 Aabenraa kl. 18.30

Deltagere: Lotte, Johanne, Kurt, Jens, Kjeld, AK, Susanne, Marlene, Erling, Kirsten, Pia

Afbud: Ege, Ulrike, Henrik, Anita 

1. Hvilke hold har vi, hvad tilbyder de og hvilket navn skal de have.

a. Hold: Pia: DcH program, Marlene: DcH program, Lillehundehold, Kurt: unghundehold, Kjeld:

DcH program med fokus på næsearbejde, Jens: Dch program, Johanne: Familiehundehold,

Henrik: agility begynder, Anita: agility øvede, Susanne: pt hvalpe

b. Forslag om at der beskrives de forskellige hold, mere generisk, så det er let at gå til.

• Forslag om at der på forsiden kører 10sek et billede af en slags træning med et

billede og navnet på træningen. Man kan klikke på det og få mere information om

disciplinen.

c. Pernilles søndagshold

• Lillehundeholdet overtager Kurt, Johanne og Jytte indtil videre

• B holdet bliver ikke overtaget. Der skal skrives ud til deltagerne for at kunne

tilbyde et alternativ. – Kurt skriver til dem.

2. Kurt ønsker en beskrivelse fra hver træner af hvor mange der kan være på holdet, hvad målgruppen

er og hvad der trænes.

a. Der er plads til 8 medmindre andet er aftalt.

b.

3. Nye trænere

a. Tilmelding – Yvonne, AK og Sascha er meldt til IGU 2024

b.

4. Hvad ønsker vi at kunne tilbyde i fremtiden.

a. Drøftelse af muligheder

b. Marlene spørger om vi kan holde kurser i klubben november 2024 januar 2025. Der er

enighed om at vi klarer det.

5. Hvordan kontakter vi hinanden

a. Der meldes til eller fra

b. Der sendes mail, eller hvordan man ønsker at kontaktes til Johanne som laver en liste.

c.

6. Ansvarsområder.

a. Kurt og Kirsten vil gerne stå for at opstarte et aktivitetsudvalg

b. Ulrike og Pia vil gerne være tovholder for et festudvalg

c. Lotte er begyndt at se på et sponsorudvalg – ok er klar

d. Forplejning, flere vil gerne hjælpe, mangler en tovholder

e. Pladsudvalg fortsætter med Kjeld som tovholder

7. Tilmelding til kurser og overbygning.

a. Der skal meldes til IGU overbygninger senest d. 16. marts.2024 Der skal gives besked til

Lotte inden.

b. Det er muligt som instruktør at komme på kurser i løbet af året. Bestyrelsen skal

tilmelde/godkende ønskede kurser.

c.

8. Felsteduge uge 35

a. Det skal meldes til felstedugens venner at Dch ønsker at underholde

b. Lillehundeholdet arbejder på en opvisning i dogdance

9. Events

a. Jenny Avender sommer

• Hun vil gerne komme og afholde sommerevent.

1. kurt arbejder vider

b. 1. maj Kjeld næseholdet laver fællestræning

• Fællestræning. To hold. Selskabshunde og brugshunde. Alle kan være med.

• Tema: hvad kan man bruge på en luftetur

• Det bliver med spisning

• Lotte opretter event på klubmodul

• Kjeld ønsker tilbagemelding fra instruktørerne hvem der deltager.

• Inkluderer spørgsmål til hundeloven

c. Aktiv ferie

• Pia vil gerne være tovholder

• Bliver lørdag d. 6. juli

d. Fedtmulecup

• D. 9.maj

• Der kommer en invitation

e. Sommerafslutning

• Uge 26 onsdag d. 26. juni

• Store legedag.

• Tip en 13ner

• Aktivitetsudvalget er tovholdere.

10. Billeder til facebook og instagram

a. Ak vil gerne modtage billeder eller små videoer fra træning og hygge. Hun lægger op på FB

og Instagram.

b. Der vil blive lagt små træningsvideoer op som folk kan se på instagram

11. evt

a. tilmelding på klubmodul

• der mangler en tydelig fane der hedder ”tilmelding”

b. der er overgang i en af masterne. Kjeld er på sagen.

c. Bestyrelsen kigger lidt på muligheder for valg af jakke/vest som instruktørerne kan vælge

d. Hver instruktør må sørge for at holde Kurt opdateret på deres hold

e. På næste dagsorden skal der være pkt til godkendelse af referat fra sidst, samt godkendelse af dagsorden 

Nyheder

Sponsorer