Bestyrelsesmøde d. 13.juni 2024

Sted: hos Lotte Søst Bygade 5, 6230 Rødekro

Deltagere: Lotte, , Ulrike, Johanne, Ege  og AK

Afbud:

1. Siden sidst

a. Lottes beretning

b.

2. Jakker til instruktørere

a. Dog coach vil give klubben 20% på jakker til instruktørene.

b. Sponsorudvalget undersøger om der kan findes yderligere sponsorer til indkøb af

instruktør jakker

c. Der besluttes at der kan vælges mellem hundelufter vest og hundelufter trøje.

Vesten er ”vandafvisende”.

d. Der bliver lagt en seddel i klubhuset, så instruktører kan tage mål og skrive på hvad

de ønsker.

3. Bank

a. Link

i. Vi skal registreres som medlemmer af bestyrelsen. Ege sender mails ind, så

hvert medlem modtager en mail fra banken for at udveksle relevante

informationer.

4. kurser

a. Susanne og Kurt Powerdog

i. Bestyrelsen sender Kurt og Susanne på online kursus for at kunne starte et

nosework hold.

ii. Begge skal på dchs nosework overbygning

5. Sponsor udvalg

a. Søge fonde til legeplads

i. Der skal søges beløb til en ny legeplads, hvor basen er af stål, for at få en

holdbar langtidssikring af legepladsen.

ii. Legepladsen bliver et punkt på næste instruktør- bestyrelsesmøde.

b. Daabaak office

i. Der er lavet en købsaftale, hvor klubben får % og optjener bonus.

6. Eventudvalget

a. Fødselsdag hvert år

i. Snak om om fødselsdagen skal markeres hvert år med et åbent hus,

fællestræning eller lign.

ii. Næste år fylder DcH Aabenraa 75år, der drøftes hvordan det kan markeres.

b. Aktiv ferie(Johanne og Pia)

i. Det er d. 6. juli og planlægningen er i gang.

c. Dog in balance

i. Vil gerne komme og lave et kursus for instruktørene om opvarmning og

nedvarmning af hundene. Snak om at det måske er relevant senere.

ii. Hun vil gerne komme og tilbyde massage tirsdag d. 1. okt. fra kl 15-20 hvor

klubbens medlemmer kan booke en tid for 260kr for 30min. Der drøftes om

klubben skal tage 25kr pr hund og oplyse om at de 25kr går til klubkassen,

eller om det evt. kan blive på sigt.

7. Projektor

a. Klubben har ikke nogen projektor og der er behov for en til fx kurser, hvalpeholds

teori mm.

b. Johanne finder en hos DaaBaak.

8. Budgettet

a. der er penge tilbage til udstyr og der er enighed om at vi kunne bruge flere hoopers.

Det er besluttet at vi køber materialer og Kurt vil lave dem når han har tid.

9. Punkter til næste møde

a. Opdeling af ansvars områder i bestyrelsen, holdplanlægger, instruktører, IT og

diverse udvalg.

b. Udkast til dagsorden til instruktør- bestyrelsesmødet d. 12. september.

c. Sende dagsorden til instruktør- bestyrelsesmøde.

10. Dato for næste møde

a. Dato for næste møde bliver mandag d. 9. september kl 18.30 hos AK

11. Gennemgang af mødets referat

12. evt

Nyheder

Sponsorer