Ordinær årlig generalforsamling
Tidspunkt
30.01.2023 kl. 18.30 - 30.01.2023 kl. 22.00
Sted
på Felsted skole i Pentagon lokalet.
Beskrivelse
DcH Aabenraa
Indkaldelse til Generalforsamling 2023:
Ordinær årlig generalforsamling afholdes
mandag den 30. januar 2023 kl. 18.30
på Felsted skole i Pentagon lokalet.
Indgang på skolens bagside: Den dør, der vender ud mod vores træningsplads.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Kjeld.
2. Beretning af lokalforeningens formand.
3. Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr fra 2024.
6. Valg af formand (lige år).
7. Valg af kasserer (ulige år). Ege ønsker genvalg.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Johanne ønsker genvalg
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. (Ikke på valg)
10. Valg af 2 revisorer. Katharina ønsker genvalg, Marlene ønsker genvalg.
11. Valg af 1 revisorsuppleant. Jytte ønsker genvalg.
12. Evt.
Forslag til dagsorden sendes til Pernille Jørgensen, mailadresse: sheena@mail.dk
Af hensyn til traktementet, bedes man venligst tilmelde sig senest tirsdag d. 24.januar 2023 på klubmodul.
Vedtægter findes på www.dch-aabenraa.dk
Med venlig hilsen Bestyrelsen
DcH Aabenraa